Natuurbeheerders ervaren regelmatig knelpunten in Flora- en faunawet

In 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Beheerders lopen bij de implementatie van de wet geregeld tegen knelpunten aan. Zo zijn de procedures voorafgaande aan ruimtelijke ontwikkelingen en grootschalige projecten vaak lang en te ingewikkeld. Daarnaast wordt door 40% van de beheerders de wet als te strikt en theoretisch ervaren. De nu gangbare procedures maken de uitvoering van de wet volgens hen onwerkbaar.

>> Lees verder