Natuurbrug Kempengrens opengesteld voor de dieren

natuurbrugEersel / Postel, 19 november 2014 – Vertegenwoordigers van de Vlaamse en Noordbrabantse overheid hebben vanmiddag de natuurbrug Kempengrens over de snelweg A67, op de grens van Belgie en Nederland, opengesteld voor het dierenverkeer. Daarmee is opnieuw een flinke stap gezet in de ‘ontsnippering’ van de Brabantse en van de Vlaamse natuur.

 

Tijdens een rondwandeling op de natuurbrug bleek dat de dierenwereld niet heeft gewacht op de officiële opening. Er waren tal van pootafdrukken van dieren te vinden in het zand, waaronder die van bunzings.

Op Vlaamse grond
De eerste stap voor de natuurbrug werd gezet in 2009 toen werd gekozen voor de bouw van een gezamenlijke natuurbrug met Vlaanderen. Om praktische en juridische redenen is toen voor gekozen om de brug in zijn geheel op Belgisch grondgebied te plaatsen. De Vlamingen hebben ook het ontwerp verzorgden gaan in de toekomst ook het beheer op zich nemen.

Vijf ecotypes
De natuurbrug ‘Kempengrens’ is zestig meter breed en is daarmee één van de breedste natuurbruggen in Nederland. De brug wordt ingericht met vijf ecotypes: – natte tot vochtige vegetatie met poelen en afgeschermd met stobben voor amfibieën en insecten van vochtige biotopen – bloemrijke ruigte voor insecten; – grazige vegetatie voor de Das en grote grazers; – heischrale vegetatie met open zand en kleine struikjes aan de randen voor insecten en reptielen en – beschutte struweelvegetatie voor zoogdieren.

Dierenwereld
De dieren die profijt gaan hebben van deze brug zijn: – insecten (zandloopkevers, sprinkhanen, veldkrekel, zandbijen, vlinders,Heideblauwtje) – reptielen (gladde slang, levendbarende hagedis); – amfibieën (heikikker, vinpootsalamander; – Vogels (nachtzwaluw, boomleeuwerik, zwarte specht, wespendief, boompieper); – en allerlei kleine en grote zoogdieren. Zoals de vleermuis, waarvoor in deze natuurbrug een speciale vleermuizenkelder is aangelegd.

IENE-award
De natuurbrug heeft 7,7 miljoen euro gekost. De helft daarvan wordt betaald door het Rijk in het kader van het Meerjaren Programma Ontsnippering. De andere helft door het Vlaamse Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer, Departement Leefmilieu en Energie en Agentschap voor Natuur en Bos). In juni ontvingen de samenwerkende partijen in Kopenhagen de IENE-award, een prestigieuze prijs, voor de voorbeeldige Belgisch-Nederlandse samenwerking in dit project.

Aanvullende voorzieningen
De provincie Noord-Brabant heeft 700.000 euro beschikbaar gesteld voor twee aanvullende faunavoorzieningen: een duiker bij de Goorloop en het ombouwen van viaduct De Pals tot een eenvoudig ecoductje voor een beperkt aantal diersoorten. Verder wordt op kosten van de provincie een perceel landbouwgrond nabij de natuurbrug omgevormd tot leefgebied voor de gladde slang. De gemeente Bladel zal hiervan eigenaar en eindbeheerder worden.

[jwplayer mediaid=”3914″]

Yolande van der Meulen (directeur Natuur en Milieu provincie Noord-Brabant), Laurens Hermans (afdelingshoofd Wegen en Verkeer Antwerpen) en Rick Röttger (gedeputeerde Antwerpen) openen de natuurbrug met de onthulling van de vleermuizenkelder in het talud. (Foto’s: Hans Cools – Mol)