Natuurherstel Haringvliet

Op 26 januari ontving een coalitie van zes natuurorganisaties 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij om hun droom te realiseren: het afgesloten Haringvliet weer tot leven wekken. Initiatiefnemer het Wereld Natuur Fonds (WNF), Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland werken nauw samen met de provincie Zuid-Holland en gemeenten in de regio om van het Haringvliet weer een dynamisch gebied te maken waar de natuur én regionale economie bloeien.

>> Lees verder