Natuurmonumenten in de aanval voor Nederlandse landschap

“Nederland slibt dicht en verrommelt in snel tempo”, aldus Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. Onze unieke Nederlandse landschappen staan onder grote druk door de intensieve landbouw, infrastructuur en bebouwing op ongeschonden plekken als de kust.

Reden voor Natuurmonumenten om de aanval in te zetten met de campagne ‘Bescherm ons Nederlandse landschap’. Deze campagne start vandaag met de overhandiging van een aanvalsplan voor het landschap aan staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) en een handtekeningenactie via www.natuurmonumenten.nl/landschap

Aanvalsplan voor het landschap

Het onderwerp landschap leeft. Meer dan 100.000 Nederlanders steunden de actie ‘Bescherm de kust.’ Tijdens streekconferenties in Camperduin, Kaatsheuvel, Katwijk, Neeltje Jans, Norg, Rotterdam en Vorden gingen duizenden bezorgde mensen met elkaar in gesprek over hun landschap op uitnodiging van Natuurmonumenten. Na deze bijeenkomsten zijn allerlei initiatieven ondernomen en projecten opgestart. Het aanvalsplan voor het landschap is de optelsom van aandachtspunten en acties voortkomend uit deze streekconferenties. Vandaag overhandigt Natuurmonumenten aan staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) een aanvalsplan om het Nederlandse landschap te redden.

Overheid moet meer regie rol pakken

Marc van den Tweel: ”Tijdens onze streekconferenties werd telkens pijnlijk duidelijk dat burgers van alles willen doen, maar hun landschap niet kunnen redden zonder hulp van de overheid. Die beslist bijvoorbeeld of in onze prachtige duinen wel of niet gebouwd mag worden. Daarom roept onze achterban de overheid op om visie te tonen, regie te nemen en daarmee onze landschappen te beschermen. Landschapsbescherming zou een kerntaak van het ministerie van Infrastructuur en Milieu moeten worden. Dit is een van de vierentwintig punten uit het aanvalsplan.”

Meer ruimte voor burgerinitiatieven

Andere punten uit het aanvalsplan zijn: economische activiteiten zoals bedrijventerreinen, infrastructuur en woningbouw moeten volledig gecompenseerd worden op het gebied van natuur. Water, natuur en landbouw moeten veel meer in samenhang benaderd worden. Een belangrijk aandachtspunt is dat burgerinitiatieven de ruimte krijgen in het vergroenen, mooier en prettiger maken van hun eigen leefomgeving. Nu ervaren mensen de overheid eerder als een remmende kracht. Marc van den Tweel: ”Natuurmonumenten wil initiatieven ondersteunen, maar onderstreept de rol van de overheid om meer regie te voeren, geld beschikbaar te stellen, samenhang te bieden en goede wet- en regelgeving te maken”.

Centrale plek voor landschap

Het aanvalsplan van Natuurmonumenten wordt woensdag 25 januari om 10 uur op het ministerie van Economische Zaken in Den Haag overhandigd aan staatssecretaris Martijn van Dam. De komende maanden biedt Natuurmonumenten het aanvalsplan aan provincies, waterschappen en gemeenten aan. Zij stellen de komende jaren nieuwe Omgevingsvisies op. Met het aanvalsplan in de hand maakt Natuurmonumenten zich er hard voor dat landschap hierin een centrale plek krijgt.