Natuurmonumenten pleit bij vogelgriep voor zelfde behandeling als pluimveehouders

Natuurmonumenten pleit, net als de Dieren- en Vogelbescherming, voor betere landelijke richtlijnen wanneer vogelgriep bij wilde vogels wordt waargenomen. Bart Zwiers, boswachter van Natuurmonumenten in De Onlanden, wil vooral boswachter zijn en geen publieksvoorlichter gemeentelijk groen.

>> lees verder