Natuurorganisaties roepen kabinet op tot actie voor natuurherstel

Nederland kan een voorbeeld worden van een dichtbevolkte, vruchtbare delta waar natuur en mensen floreren. Een land met een gezonde leefomgeving, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een rijke natuur, waar meer dier- en plantensoorten leven dan nu het geval is. Dat stellen negen natuurorganisaties in het actieplan Natuurbescherming in Nederland, op volle kracht vooruit.

>> Lees verder