Natuurvereniging pleit voor landelijk uniform groene BOA’s

Als het aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Natuurtoezicht (KNVvN) ligt lopen alle groene BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) straks in hetzelfde uniform. Zij pleit voor een landelijk uniform voor alle groene BOA’s. Op dit moment gebruiken de handhavers van diverse natuurorganisaties in ons land nog verschillende uniformen, waardoor het voor de burger lang niet altijd duidelijk is wat de bevoegdheden van deze personen zijn. Vandaag presenteerde de KNVVN de nieuwe kleding op een modeshow tijdens de Week van de BOA in Apeldoorn, in de hoop dat andere natuurbeschermingsorganisaties op termijn zullen volgen. Uitrusting is een van de thema’s tijdens deze week, naast het verbeteren van de samenwerking, informatiedeling en communicatie.

Deze week is de eerste aanzet tot een duurzame versterking van de positie van de BOA’s. Zij worden, naast de politie en andere handhavingspartners, ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in wijken en in het buitengebied. In Nederland werken 30.000 BOA’s bij 1100 verschillende instanties, zoals gemeenten, inspectiediensten en groene organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Door allerlei ontwikkelingen in de samenleving, waaronder de vorming van de Nationale Politie, is er meer behoefte aan BOA’S en aan een herijking van het vak. Ruim 500 BOA’s, wijkagenten, beleidsmakers en bestuurders kwamen de afgelopen dagen bij elkaar om van gedachten te wisselen over het verbeteren van de samenwerking en informatiedeling.

Foto: Apeldoorn – Een boswachter (midden) showt op een heuse catwalk de nieuwe kleding voor BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) tijdens De Week van de BOA in Apeldoorn. Hij wordt omringt door  handhavers van diverse natuurorganisaties in verschillende uniformen.

Onderstaande foto: screenshot intranet politie

intranet-politie