Natuurvisie: samenleving versterkt de natuur

In de komende tien jaar is een omslag nodig: van natuur beschermen tegen, naar natuur versterken met de samenleving. Natuur gaat om veel meer dan afgebakende gebieden. Ook ‘groen’ in parken en tuinen is van grote waarde. Het geeft economisch kansen en is goed voor biodiversiteit. Mensen en organisaties beheren natuur vaker zelf en hiervoor komt geld beschikbaar, oplopend tot tien miljoen euro per jaar.

>> Lees verder