Nederland nu 154 natuurgebieden rijk

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft nu 154 gebieden als uniek natuurgebied aangewezen. Dit zijn plekken in Nederland met extra bescherming voor planten en dieren. Dijksma maakt deze tussenstand bekend bij de première van de nieuwe natuurfilm ‘Holland – Natuur in de Delta’. In 2012 waren er nog 58 gebieden aangewezen als natuurgebied, Nederland krijgt er uiteindelijk 160. Om natuur in de grote wateren te versterken, investeert Dijksma de komende drie jaar 12 miljoen euro.

Waterrijke natuur koesteren

Dijksma: ‘Nederland kent in totaal ruim 11.000 vierkante kilometer beschermde natuur, waarvan driekwart bestaat uit water. De hoofdrolspelers uit de film – zeearend, bever, stekelbaarsje en het pimpernelblauwtje – en miljoenen vissen en vogels voelen zich thuis in ons waterrijke land. Dat moeten we koesteren: daarom wijzen we gebieden aan en investeren we ook de komende jaren in natuur in en rondom onze delta.’

Natuurnetwerk Nederland

Alle beschermde gebieden liggen binnen het Natuurnetwerk Nederland. Dit is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden om de biodiversiteit op land en in zee te behouden. Bekende gebieden zijn onder meer de Biesbosch, de Drentsche Aa, het Haringvliet, de Waddenzee en het IJsselmeer. Sinds het aantreden van dit kabinet heeft de staatssecretaris 96 natuurgebieden aangewezen als zogenoemd Natura 2000 gebied. Van de 154 gebieden zijn 146 onherroepelijk geworden. Dat betekent dat alle bezwaarprocedures zijn doorlopen. De overige zijn nog in behandeling bij de Raad van State.

Grote wateren

Dijksma trekt in haar begroting de komende drie jaar 12 miljoen euro uit voor projecten die de natuur in grote wateren versterken. Dit zijn onder meer investeringen in de zogenoemde vismigratierivier bij de Afsluitdijk (doorgang in de dijk tussen Waddenzee en IJsselmeer zodat vissen heen en weer kunnen trekken), het programma de Rijke Waddenzee en onderzoeken naar het verbeteren van natuurcombinaties in de verschillende wateren. Nederland is een delta met waardevolle gebieden als de Waddenzee, de Zuidwestelijke Delta en het rivierengebied. In en rondom deze gebieden is een zeer rijke natuur aanwezig, vanaf de plek waar de rivieren ons land binnenkomen tot en met de Noordzee. Er kan natuurkracht gewonnen worden door investeringen in waterveiligheid, zoetwatervoorziening, energie en visserij te combineren met het realiseren van een blijvend rijke deltanatuur.