Nederlanders worden steeds actiever om de natuur te beschermen

Nederlanders worden actiever om de natuur te beschermen, stelt het Compendium voor de leefomgeving. Het aantal actieve Nederlanders neemt voor alle onderzochte natuuractiviteiten toe. Het aantal burgers dat vrijwillig activiteiten verricht voor natuur en landschap is volgens een nationale enquête sinds 2006 toegenomen van 50% naar 57% in 2013. Nederlanders verrichten vooral laagdrempelige activiteiten dicht bij huis zoals het plaatsen van nestkastjes, afval opruimen en streekeigen beplanting aanleggen. Maar ook het aantal vrijwilligers aan de landelijke natuurwerkdag neemt volgens Landschapsbeheer toe van circa 10.000 in 2006 tot ongeveer 14.000 in 2015.

>> Lees verder