Niet alleen kwetsbare soorten lijden door stikstofuitstoot

De grote overdaad aan stikstof in Nederland is een groot probleem voor onze flora en fauna. Niet alleen beschermde, kwetsbare soorten hebben eronder te lijden, maar ook meer alledaagse soorten zoals de haas en veldleeuwerik hebben het moeilijk als gevolg van de stikstofcrisis.

>> lees verder