‘Niet met lege handen op jacht’

Jagers moeten met degelijke wapens op pad kunnen blijven gaan, vindt Annie Schreijer-Pierik (CDA). Samen met 110 andere Europarlementsleden verzet ze zich tegen voorstellen van de Europese Commissie om sport- en jachtwapens aan banden te leggen.

“De voorstellen zijn onuitvoerbaar, zo bleek eerder in Duitsland. En waarom bemoeit Europa zich hier eigenlijk mee?”, zegt Annie Schreijer-Pierik, secretaris-generaal van een Intergroep van 110 Europarlementsleden voor Platteland, Biodiversiteit en Jacht.

Aanleiding is een voorstel van de Europese Commissie om het legaal wapenbezit te beperken. Dit moet schietincidenten helpen voorkomen.

“Legaal wapenbezit komt veel voor in Scandinavië, Frankrijk en Oostenrijk: landen met toch relatief weinig vuurwapenincidenten”.

“Het echte gevaar is te wijten aan illegaal wapenbezit en -smokkel uit de Balkan: dàt moet dringend aangepakt, niet de legale sportschutters en jagers”, vindt Annie Schreijer-Pierik.

Ze is wel voor medische controles en psychiatrische attesten in de EU-landen. “Wapens zijn veilig bij stabiele persoonlijkheden. Het is ook prima om de herkomst van wapens te volgen en om informatie grensoverschrijdend uit te wisselen. Maar daarmee moet het ophouden.”

De 110 leden van de Intergroep zijn zeer kritisch over het voorstel om bepaalde semi-automatische geweren te verbieden. “Halfautomatische sport- en jachtwapens die lijken op volautomatische wapens zijn niet te verbieden. Deze wapens zijn essentieel voor duurzaam faunabeheer”, vindt Schreijer.

Nederland en andere EU-landen tellen 12 miljoen jagers en sportschutters, een van de strengst gecontroleerde bevolkingsgroepen. Het Europarlement stemt naar verwachting in juni over het voorstel.

>> de resolutie van de 110 Europarlementsleden van de Intergroep voor Platteland, Biodiversiteit en Jacht