Nieuwe directeur bij Probos

Stichting Probos wil door middel van kennisontwikkeling en innovatie bijdragen aan duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens in Nederland en daarbuiten. Per 1 juni 2016 vond er een directeurswissel plaats.

Per 1 juni 2016 heeft Patrick Jansen afscheid genomen als directeur van Stichting Probos. Na bijna 20 jaar, waarvan 13 jaar als directeur, was het voor hem tijd voor een nieuwe uitdaging. Hij is een eigen bedrijf gestart onder de naam Bosmeester, een adviesbureau op het gebied van duurzaam bosbeheer. Hij blijft dus werkzaam in hetzelfde werkgebied als Probos en richt zich op advieswerk. Sinds 2009 had hij naast zijn werk bij Probos een eigen bedrijf met de naam Tracks & Trails, waarin hij mountainbikeroutes ontwerpt en bouwt. Dit bedrijf zal hij op dezelfde voet voortzetten. Bosbeheer blijft dus de hoofdzaak.

De Raad van Toezicht heeft besloten een interim-directeur aan te stellen in de persoon van Jos Jansen. Zijn taak is om in de interim-periode suggesties te geven voor de verdere koers van Probos in de komende jaren als kennisinstelling voor bos.

Jos Jansen heeft in het verleden gewerkt bij Staatsbosbeheer, het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, als secretaris-directeur bij het Bosschap en tot slot ook als secretaris-directeur bij het Bedrijfschap Horeca.