Nieuwe lente voor agrarisch natuurbeheer

Voor 2016 hebben de 12 provincies voor ruim 43,1 miljoen euro aan subsidie beschikt voor het vernieuwde agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Veertig agrarische collectieven bestaande uit 6.630 deelnemende agrariërs gaan in 2016 totaal ruim 63.000 hectare natuur beheren. De komende jaren is er ruimte voor de verdere ontwikkeling van het agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer, door uitbreiding van het beheer.

>> Lees verder