Faunadag bij kasteel Middachten

Zoals steeds was ook de KNVvN aanwezig op de Faunadag bij kasteel Middachten. Ondanks het miezerweer was er toch heel wat belangstelling voor de infostand van de KNVvN;

Graafwerk van dassen ondermijnt ook snelweg A50

HERNEN – Op meerdere plekken onder snelweg A50 hebben dassen gigantische burchten gegraven. Stichting Das&Boom vindt het onverantwoord dat Rijkswaterstaat geen maatregelen neemt. Volgens de stichting graven de dassen nog elke dag aan de burchten en kan dat leiden tot plotseling inzakken van de snelweg. >> lees verder …

Zo worden de dassen bij het spoor weggehaald

ProRail is begonnen met het verdrijven van de dassen onder het spoor bij Esch. Doordat de beesten daar een burcht hebben gegraven, ligt een van de drukste treintrajecten in Nederland al dagen plat. >> lees verder …

Al bijna 2000 meeuwen gestorven aan vogelgriep

DWHC en Sovon Vogelonderzoek waarschuwden begin februari al voor het opduiken van vogelgriep onder wilde vogels. Toen waren er op verschillende plekken in Nederland dode vogels gevonden. Het aantal is sindsdien heel snel opgelopen, aldus de instituten. >> lees verder …

Langzamer varen op de Vecht om vogels te beschermen

Provincie Overijssel heeft in een gesprek met Vogelbescherming Nederland aangegeven dat ze gaat onderzoeken hoe ze verstoring van vogels tegen kan gaan. Hierbij wordt gedacht aan het verlagen van de vaarsnelheid, het verkorten van de vaarperiode en het creëren van vluchtplaatsen voor vogels. >> lees verder …

Vooral reeën en hazen steeds vaker illegaal afgeschoten

Het illegaal afschieten van dieren komt steeds vaker voor in Nederland. 9 op de 10 natuurtoezichthouders zegt in de afgelopen twee jaar wildstroperij te hebben geconstateerd, bijna de helft zelfs meerdere keren. Dat blijkt uit een enquête van het NPO Radio 1-programma Het Misdaadbureau (Omroep WNL) onder tientallen leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor … Lees meer

Dit gebeurt er als er een melding van een dode ree wordt gemeld

Een uur korter slapen omdat de klok dit weekend een uur vooruit wordt gezet. Vervelend. Maar vervelender is het als je, doordat de klok wordt verzet, een ree aanrijdt. En die kans is een stuk groter vanaf komend weekend, waarschuwt de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. >> lees verder …

Actieplan Ruimte voor Levende Rivieren

Gaan we verder met het verbeteren van hoogwaterveiligheid en bevaarbaarheid, ten koste van natuur en leefbaarheid? Of kiezen we voor een fundamenteel andere koers met de natuur als bondgenoot? Wij pleiten nadrukkelijk voor samenwerken met de natuur en laten zien dat (en hoe) dat kan. Want: rivieren zijn niet alleen een ‘natte snelweg’ voor scheepvaart, … Lees meer

Veel gif in Nederlands water

De Nederlandse wateren zijn al jarenlang ernstig vervuild met resten van giftige bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater maar doen heel weinig tegen deze vervuiling. PAN Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland eisen daarom intrekking van de toelating van een paar gevaarlijke giftige stoffen. Zij hopen … Lees meer

DWHC: update kokmeeuwen sterfte

Het is intussen duidelijk dat er sprake is van verhoogde sterfte door hoogpathogene vogelgriep (HPAI) onder met name kokmeeuwen. Half februari berichtten het DWHC en partnerorganisaties al over de signalen die hierop wezen (https://dwhc.nl/alert-op-vogelgriep-bij-kokmeeuwen/). Vooral op slaapplaatsen en in broedkolonies kunnen zich kwetsbare situaties voordoen doordat grote aantallen vogels hier dicht opeen verblijven met veel … Lees meer

Wauw! Ineens duiken er drie herten op voor Cjacco’s auto

BEEKBERGEN – Op weg van huis naar zijn werk in Eerbeek kwam Cjacco Wolffensperger woensdagochtend in alle vroegte drie damherten tegen op een viaduct boven de A50. Gauw pakte hij zijn telefoon om de dieren vast te leggen op camera. >> lees verder …

Dassen bij spoor Esch mogen worden weggehaald, nog week geen treinen

De dassen die onder het spoor in Esch zitten, mogen worden weggehaald. Donderdagavond verleende de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een ontheffing om te gaan graven. Als alles goed gaat, kunnen er eind volgende week weer treinen rijden op dit traject. Die verwachting spreekt de spoorbeheerder in ieder geval uit. >> lees verder …

Drentse paasvuren branden ook dit jaar, ondanks stikstofmaatregelen

Op veel plekken in Drenthe zullen dit jaar paasvuren worden aangestoken tijdens het paasweekend. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe. Wel zijn in een aantal gemeenten minder aanvragen gedaan dan eerder. Maar de aanvragen die zijn gedaan, zijn over het algemeen goedgekeurd. >> lees verder …

ProRail mag dassen bij Fries station verhuizen: kleppen voor gangen van burcht

Spoorbeheerder ProRail mag de dassen bij het spoor in het Friese Molkwerum laten verhuizen. Door de dassenburcht onder het spoor rijden er sinds 13 maart geen treinen tussen Leeuwarden en Stavoren. De das is een beschermde diersoort en daarom moest de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) eerst toestemming geven voordat ProRail maatregelen kon gaan nemen. … Lees meer

Vogelgriep zet niet door bij weidevogels

Het ziet er naar uit dat de vogelgriep die vorige maand toesloeg onder kokmeeuwen bij het Landje van Gijsel voorlopig niet doorzet. Door direct in te grijpen en iedere dag kadavers en zieke vogels te verwijderen, heeft Landschap Noord-Holland vermoedelijk voorkomen dat de vogelgriep echt veel slachtoffers kon maken. >> lees verder …