NVWA betrapt visstropers op IJsselmeer

Visserijinspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben woensdag 1 juli op het IJsselmeer 2 visstropers op heterdaad betrapt. Zij visten met een verboden net. De NVWA heeft het net in beslag genomen en maakt proces-verbaal op tegen de verdachten.

Tijdens een visserijcontrole zagen de inspecteurs in de buurt van Urk hoe twee mannen vanaf hun boot een net uit het water haalden. Het bleek te gaan om een zogeheten ‘kuil’, een verboden vistuig. De inspecteurs hebben dit net met een totale lengte van 32 meter in beslag genomen.

Illegale fuiken

Donderdag 2 juli troffen inspecteurs 7 illegale fuiken aan op het Markermeer. Het is niet bekend van wie de fuiken zijn, omdat de verplichte merktekens ontbreken. De NVWA heeft de fuiken in beslag genomen en stelt een onderzoek in naar de eigenaar.

Visstroperij aanpakken

Visstroperij of illegale visserij is vissen zonder vergunning. Dit is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, verstoort de visstand en vermindert het aantal planten en dieren in wateren en plassen. Ook is visstroperij nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij. De NVWA pakt samen met andere overheidsorganisaties visstroperij dan ook stevig aan.

Help mee visstroperij te voorkomen en meld verdachte activiteiten op of bij het water zo snel mogelijk.

Meer informatie: