NVWA en RVO.nl treden op tegen kreupele koeien bij veehouder in Overijssel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) nemen maatregelen bij een veehouder in Overijssel omdat bij inspectie is gebleken dat 1/3 van zijn ruim veertig melkkoeien kreupel loopt. De dieren hebben klauwproblemen opgelopen omdat de stal overvol was en omdat de dieren al een tijd niet behandeld zijn door een professionele klauwbekapper en dierenarts.

De veehouder heeft eerst de mogelijkheid gekregen om dit zelf op te lossen. Omdat hieraan geen gehoor gegeven is worden de dieren nu onder toezicht van de NVWA door een specialist aan hun klauwen behandeld. Daarnaast wordt de huisvesting van de dieren in orde gemaakt. Dit alles gebeurt op kosten van de veehouder.

De NVWA en RVO.nl hebben eerder ook al maatregelen opgelegd bij deze veehouder. Bijvoorbeeld omdat er in de stal scherpe uitstekende delen zaten waar dieren zich aan konden verwonden, dieren vervuilde en natte ligplaatsen hadden, het voer van de dieren vervuild was en omdat de veehouder zijn dieren benodigde diergeneeskundige zorg onthield.

Alle maatregelen zijn gericht op het zo snel mogelijk herstellen van problemen. Daarnaast wordt er proces-verbaal opgemaakt tegen de veehouder.

De NVWA heeft onverminderd aandacht voor het welzijn van dieren op bedrijven. Bij vermoedens van dierverwaarlozing kunnen mensen dat melden via het landelijke meldnummer 144 of via het Klantcontactcentrum van de NVWA via 0900-03 88.