Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in Noord- en Midden-Limburg

Waterschap Limburg heeft besloten dat vanaf maandag 29 mei 12.00 uur geen water uit beken en rivieren mag worden gebruikt om akkers en weilanden te beregenen. Het waterpeil van de meeste beken in Noord- en Midden-Limburg is laag. Dit komt door de droogte van de afgelopen weken. Doel van het verbod is voldoende watervoorraad te behouden.

>> Lees verder