Ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2019

In het ontwerp Natuurbeheerplan Drenthe, versie 2019 is de begrenzing van de bestuurlijke reservering van 1.000 hectare nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) opgenomen conform de Rijksafspraken verwoordt in het Natuurpact (2013). Het door GS vastgestelde Programma Natuurlijk Platteland geeft uitvoering aan deze afspraken.

>> Lees verder