Ontwerp-verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017

Naar verwachting treedt de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 in werking. De Wet natuurbescherming verplicht de provincies om een verordening vast te stellen.

In juni 2016 verscheen een concept van de verordening Wet natuurbescherming Fryslân. Op 23 juni presenteerden wij de inhoud van de verordening op een bijeenkomst in de Harmonie te Leeuwarden. Tevens vroegen wij belanghebbenden om schriftelijk een reactie te geven op de verordening. Vervolgens beoordeelden we de reacties en keken we of de reacties aanleiding geeft tot aanpassing van de verordening.

De gewijzigde verordening is vervolgens verzonden aan de Provinciale Commissie Landelijk Gebied, waarna deze ter besluitvorming aan GS is aangeboden.

Vorige week hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de verordening en is deze aangeboden aan Provinciale Staten. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten hier in hun vergadering van 23 november 2016 een besluit over nemen.

Daarna is de verordening definitief. De verordening treedt dan tegelijk met de Wet natuurbescherming in werking. De huidige verordening Schadebestrijding dieren 2015 wordt op hetzelfde moment ingetrokken.

>> tekst verordening downloaden