Onvoldoende steun voor PvdD-initiatief diervriendelijke aanpak ganzenoverlast

‘s-Hertogenbosch, 24 juni 2016 – Het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een diervriendelijke aanpak van ganzenoverlast haalde geen meerderheid in Provinciale Staten. De fracties van PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden voor. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden tegen.

Brabant kent een aantal gebieden waar ganzen zich thuis voelen. De landbouw ondervindt in die gebieden schade door de aanwezigheid van ganzen. Binnen het huidige provinciaal beleid worden ganzen uit deze gebieden verjaagd en in het uiterste geval gedood. De Partij voor de Dieren stelde een andere aanpak voor, waarbij structurele diervriendelijke maatregelen per gebied zouden worden ingezet om schade door ganzen te voorkomen of tegen te gaan.

Initiatiefnemer Van der Wel kreeg veel waardering voor het vele werk dat de fractie voor het voorstel heeft verricht. Toch kon het voorstel niet op voldoende steun rekenen. Belangrijkste argumenten die in de discussie naar voren kwamen, waren de onduidelijkheid over de effecten van de voorgestelde aanpak, de financiële onderbouwing en de meerwaarde ten opzichte van het huidige beleid.

bron: persbericht provincie Noord-Brabant