Oplossingen voor vleermuissterfte door windmolens

De overheid is op zoek naar nieuwe kennis en innovaties waarmee vleermuissterfte door windmolens geminimaliseerd kan worden, zonder dat het grote gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van windenergie-exploitanten. Wageningen University & Research onderzoekt de migratie en het gedrag van vleermuizen rondom windmolenparken, zodat de juiste mitigerende maatregelen genomen kunnen worden.

>> lees verder