Opnieuw illegale netten op het Markermeer aangetroffen

Tijdens een gezamenlijke visserijcontrole hebben de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), politie, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) en Waddenunit woensdag 28 oktober opnieuw honderden meters aan illegale staande netten aangetroffen op het Markermeer.

Ook bleek een beroepsvisser een net te gebruiken waarvoor hij geen vergunning had en hebben inspecteurs een verstrikte watervogel moeten bevrijden. Sinds juli 2014 gelden er op het Markermeer en IJsselmeer maatregelen om de visstand te verbeteren. De handhavingsinstanties houden sindsdien verscherpt toezicht.

In de buurt van de Houtribdijk namen de toezichthouders 7 netten van elk 100 meter in beslag. De verplichte identificatiemerkjes ontbraken. De NVWA stelt een onderzoek in om de eigenaar te achterhalen. De handhavingspartners hebben nu in ruim een maand tijd bijna 5 kilometer illegale staande netten uit het Markermeer gevist.

Bij Enkhuizen zat in de netten van een beroepsvisser een watervogel verstrikt. De handhavers hebben het dier kunnen bevrijden. Tegen de beroepsvisser wordt proces-verbaal opgemaakt, omdat hij onvoldoende maatregelen had genomen om te voorkomen dat vogels in zijn netten verstrikt kunnen raken. Aan zijn netten zaten te weinig jonen (drijvers met een vlaggetje). Bovendien ontbraken de linten die vogels moeten afschrikken. Voldoende jonen en linten zijn verplicht volgens de voorwaarden van zijn Natuurbeschermingswetvergunning. Het proces-verbaal wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd.

Tussen de netten die een andere beroepsvisser in de buurt van Lelystad had uitgezet troffen de handhavingsinstanties een net aan waarvoor de visser geen vergunning had. Beroepsvissers moeten hun netten voorzien van merktekens die aangeven wie de eigenaar is. Deze merkjes zijn genummerd. Vissers mogen alleen vissen met de merkjes waarvoor zij een vergunning hebben. De NVWA maakt tegen deze visser een bestuurlijke rapportage op en stuurt die naar het ministerie van Economische Zaken, dat de vergunningen verleent.

Beperkende maatregelen

De schubvisstand in het IJsselmeer en het Markermeer staat onder zware druk. Daarom zijn er in deze gebieden beperkende maatregelen genomen. Beroepsvissers mogen op dit moment bijvoorbeeld nog maar 15% van hun staandwantnetten gebruiken. De maatregelen moeten helpen de sterk teruggelopen visstand in het IJsselmeer weer op peil te krijgen.

Toezicht verscherpt

Omdat naleving van de beperkende maatregelen van groot belang is voor de natuur en voor de beroeps- en sportvisserij is het toezicht op het IJsselmeer en het Markermeer verscherpt. Het ministerie van Economische Zaken, de NVWA, de OFGV, de FUMO, de politie, het Openbaar Ministerie, de Waddenunit, Sportvisserij Nederland, de Vogelbescherming en de visserijsector werken daarvoor intensief samen en voeren regelmatig gezamenlijke controles uit. Overtreders kunnen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden aangepakt.

bron: Nieuwsbericht Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 29 oktober 2015