Otterpopulatie breidt zich uit, maar inteelt neemt toe

Onlangs zijn de resultaten bekend geworden van de jaarlijkse monitoringsronde van de winterperiode 2013/2014. Deze laten zien dat de otterpopulatie in 2013 opnieuw is toegenomen. Het aantal wordt nu geschat op zo’n 140 otters. Minder gunstig is dat uit de DNA-analyses naar voren komt dat individuele otters steeds minder genetische variatie vertonen als gevolg van inteelt.

>> Lees verder