Otters nog steeds aanwezig in Gelders rivierengebied

In augustus werd gemeld dat mogelijk de laatste otter in Gelderland was doodgereden. Dat gold misschien voor de regio Doesburg, maar niet voor het gehele rivierengebied. Dat bleek wel, omdat een week later alweer sporen werden waargenomen. Ook de resultaten afkomstig van het spraintonderzoek door Alterra laten zien dat enkele otters zich ophouden in het rivierengebied.

>> Lees verder