De Jachtopzichter

Spraakmakende artikelen en vakinhoudelijke informatie, je vindt het in ons verenigingsmagazine “De Jachtopzichter”.

Ben jij geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met natuurtoezicht? Word lid of donateur en ontvang 4x per jaar ons verenigingsmagazine. Of ben je geïnteresseerd om in ons tijdschrift te adverteren? Neem dan een kijkje bij onze advertentietarieven.

Winter 2022 – nr.139

Voorwoord door de voorzitter
Verenigingsnieuws
Een nieuw bestuur in 2024: wie worden het gezicht van de KNVvN?
Groene netwerkdag: Kennis(sen) ophalen in het groen
Toezicht en handhaving in Fryslân
Ledendag Vereniging Het Edelhert
Plantaardigheden: Grote kaardenbol
En dan ben je BOA … Hoe de groene praktijk opleiding je klaarstoomt
Het winterwerk van jachtopzichter Arjan van Wingerden
De knotwilg
POLITIE EN OM: Confronterende kennismaking met stroperij
Fotowedstrijd: Groen in beeld
Een stukje historie


Najaar 2022 – nr.138

Voorwoord door de voorzitter
Familiedag regio Utrecht ’t Gooi
Werkbezoek Caroline van der Plas
Jagersagenda en Jachtalmanak 2023
Onze KNVvN.nl website
De Grevelingen, een Natura 2000 gebied
Natuurfotografie
Visdag voor de regio Zuid-Holland
Werken op en rondom het Grevelingenmeer
Geweldsmiddelen
Plezier en saamhorigheid op de Landelijke Schietdag
Landelijke Schietdag: de organisatie kijkt tevreden terug
Promotie van de vereniging
Een stukje historie


Zomer 2022 – nr.137

Voorwoord door de voorzitter
Verenigingszaken – de agenda van het bestuur
De Algemene Ledenvergadering
Schrappen van de wildlijst raakt ook de jachtopzichter
Uitnodiging deelname landelijke schietdag 9 september
Groene BOA op Texel
Rondetafelgesprek Tweede Kamer
Aandacht voor geweldsmiddelen: Handhavingsweekend in de Delta Noord 28 en 29 mei 2022
Visdag regio Zuid-Holland
Bert de Zeeuwpad
Green-Team
Cursus VhE – aanspreken edelherten en damherten
Vissen met de Vispas en de Visapp
75 jaar Vereniging Het Edelhert
Groene boa’s koninklijk onderscheiden voor hun mooie werk


Voorjaar 2022 – nr.136

Voorwoord door de voorzitter
Verenigingszaken
Regiobijeenkomst Overijssel
Een bijzondere jubilaris
Aandacht voor geweldsmiddelen: een kwestie van erkenning
Gezamenlijke actie in de Veluwse bossen
Natuurfotografie
Karperuitzet Kanalen Groningen Drenthe
Petitie Geweldsmiddelen baant pad naar Den Haag
Groene boa’s beloond voor levensreddend optreden

Winter 2021 – nr.135

Voorwoord door de voorzitter
Verenigingszaken
KNVVN, Politiebond en BOA ACP
Landelijke schietdag
Visserij
De gebruiker van het buitengebied
Groene praktijkopleiding – Samenwerking KNVvN en LEVF
Muskusrattenbestrijding
Interview duinwachter Dunea

Najaar 2021 – nr.134

Voorwoord door de voorzitter
Verenigingszaken
De kracht en meerwaarde van Bestuursrecht
Terug naar de basis
Samenwerking KNVvN en LEVF beklonken
Veertig jaar donateur
Illegale vogelvangst … in Nederland
Handhaving-estafette Utrecht
Verslag ALV, 21 augustus 2021
Drones en handhaving
Vissen met een bellyboat
Nieuwe regiocommissarissen Brabant
Hoe werkt een geluiddemper op een kogelgeweer?
Even voorstellen … Patrick Dingerdis, Opleidingscoördinator KNVvN
Bijeenkomst voor Groene Boa’s over geweldsmiddelen, maandag 11 oktober 2021

Zomer 2021 – nr.133

Voorwoord door de voorzitter
Verenigingszaken
Erik Rodenburg, de nieuwe eindredacteur
Wetboek van strafrecht: met de billen bloot
Van groen blaadje tot nestor
Maaislachtoffers, kan het ook anders?
Toename JeugdVISpassen
Welke soorten nachtzicht zijn er?
Team verkeer Politie Eenheid Rotterdam
Interview Bas de Bruin
Een markant persoon is niet meer …
De wereld van de groene boa

Advertentietarieven

OmvangEénmalig
Kwart pagina
(¼ A4, portrait)
175 EUR
Halve pagina
(½ A4, landscape)
225 EUR
Hele pagina
(1 A4, portrait)
400 EUR

De tarieven zijn exclusief BTW.

Wenst u te adverteren in meerdere edities? Een jaarovereenkomst is steeds bespreekbaar. Neem daarvoor contact op met redactie@knvvn.nl

Insteken van een folder, flyer, enzovoort: op aanvraag (i.v.m. portverhoging)
Voorwaarden: inhoud mag niet strijdig zijn met de doelstellingen/belangen van de KNVvN

Aanlevering: de advertentie dient in het juiste formaat digitaal aangeleverd te worden in een bestandsindeling welke door onze drukker bewerkt kan worden. De resolutie dient in drukwerkkwaliteit te zijn. Beoordeling vooraf door de drukker.
Advertenties kunnen digitaal worden aangeleverd via redactie@knvvn.nl