Overtredingen tijdens controles Flora- en Faunawet

Provincie Fryslân – In de maand december zijn er in de provincie Fryslân verschillende overtredingen geconstateerd tijdens controles op het gebied van de Flora- en Faunawet.

De politie controleerde samen met de FUMO (Fryske Utfieringsstjinst Miljeu en Omjouwing) en Staatsbosbeheer op verschillende plekken in de provincie. Verschillende processen-verbaal werden opgemaakt voor overtredingen van de Flora- en Faunawet.

In Laaxum werd een jager afkomstig uit Hindeloopen bekeurd voor het schieten en onder zich hebben van een beschermde diersoort (5 holenduiven). Op holenduiven mag niet gejaagd worden.

In Mildam werden drie jagers bekeurd voor het schieten van eenden op plekken waar deze jagers geen jachtrecht hebben. Zij mogen op die plekken niet jagen. In Bakkeveen werd een jager bekeurd voor het bij zich hebben van verboden loodhagelpatronen.

In Opeinde werd een jager bekeurd voor het schieten en onder zich hebben van een beschermde diersoort (3 holenduiven).

In Hoornsterzwaag werd een jager bekeurd voor het schieten en onder zich hebben van een beschermde diersoort (3 krakeenden). Op krakeenden mag niet gejaagd worden.

bron: politie.nl