Praktijkdag blauw – groen 2015

Op 24 september 2015 werd de jaarlijkse gecombineerde praktijkdag gehouden voor de milieuagenten in samenwerking met de buitengewoon opsporingsambtenaren in domein II. Dit keer was de locatie Beneden Sas aan de Steenbergse Vliet te Heen (Steenbergen) Dit sluizencomplex is in beheer bij het Waterschap de Brabantse Delta.

Er waren op die dag 7 praktijkcasussen gemaakt en bestonden uit zaken van de Flora en Faunawet, BPR, Wet Dieren, Cites, Wet Milieu Beheer, Opiumwet. De bevoegdheden zijn allemaal terug te vinden in de Wet Economische Delicten.

Op deze dag waren ruim 60 mensen aanwezig bestaande uit medewerkers van Groenservice Zuid – Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Landschappen, particulier grondbezit, Waterschappen, Samen Sterk In Buitengebied, Gemeenten, Sportvisserij Nederland, Ministerie van Defensie, Wildbeheer eenheden, de Koninklijke Marechaussee, Provincie en de Regionale Uitvoeringsdiensten. De verdeling was 1/3 politiemensen en 2/3 domein II collega’s.

We hadden deze dag het geluk aan onze zijde want het was droog, bewolkt en op het moment dat de traditionele barbecue ontstoken werd ging het regenen.

We kunnen terugkijken op een leerzame en nuttige dag. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Je leert elkaar te waarderen en te respecteren en je weet elkaar te vinden in geval van nood, want er is gezien, dat er weer veel telefoonnummers zijn uitgewisseld voor de onderlinge contacten. Netwerken is net werken!

Volgend jaar zal deze dag weer een vervolg krijgen ergens binnen het gebied van Midden -West Brabant, want we streven ernaar elk jaar een andere locatie te vinden en te gebruiken zodat het nooit hetzelfde is.

Als laatste wil ik een ieder bedanken die heeft meegewerkt aan deze zeer geslaagde dag voor zowel de blauwe als de groene mannen en vrouwen, want zonder de groene deelnemers van onze ketenpartners is er nog maar weinig kennis over van het buitengebied.

Mede namens mijn mede organisatoren,

Bedankt!

Jaap v .d. Hiele

Reacties van deelnemers:

Hoi,
Namens mijzelf en de collega’s dank voor de perfect geregelde dag Groen/Blauw. Was helemaal top energie leerzaam.
Gr
Alwin Brandt
Natuurmonumenten  / Sportvisserij Zuid West Nederland

—————————————————————

Ik vond het een erg leerzame en leuke netwerkdag.
Dankjewel ook voor de rest die het georganiseerd heeft

Met vriendelijke groet,
Vanessa Verbeke
Milieuagent