Proefproject rond bejaging en bestrijding van houtduiven in West-Vlaanderen

Om tegemoet te komen aan de vraag naar een meer gericht houtduivenbeheer in het kader van schadebeperking in de West-Vlaamse landbouw zette INBO een proefproject op. Hierin werd nagegaan wat de effecten waren van een verlenging van de houtduifjacht tot eind maart en van een versoepeling van de voorwaarden gekoppeld aan bijzondere bejaging. Het onderzoek spitste zich toe op populatiedynamische, jachttechnische en sociologische aspecten.

>> Lees verder