foto credits: Afbeelding van Benjamin Nelan via Pixabay

Projectgroep voor preventie wolvenschade in Fryslân

Een projectgroep gaat zich buigen over de preventie van wolvenschade in Fryslân. Gedeputeerde Staten stemden op 30 maart in met het instellen van de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF) per half april. In de PPWF kunnen partijen nauw met elkaar in overleg over maatregelen om schade door rondzwervende wolven te voorkomen en dierhouders, maar ook Gedeputeerde Staten van advies te voorzien. Bijvoorbeeld over het beschermen van dieren zoals geiten en schapen.

>> lees verder