Provincie Noord-Holland verleent ontheffing voor bedwelmen ganzen

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaat de Faunabeheereenheid Noord-Holland een ontheffing verlenen voor het vangen en bedwelmen van ganzen. De vangacties moeten in mei of juni plaats gaan vinden en zijn gericht op kolganzen, grauwe ganzen en brandganzen.

>> Lees verder