PSTVd vastgesteld op 5 bedrijven in Nederland

De NVWA heeft potato spindle tuber viroid (PSTVd) vastgesteld in monsters van vegetatief vermeerderde paprikaplanten op 5 verschillende bedrijven in Nederland. Bij één bedrijf is de besmetting zowel in vegetatief vermeerderde paprika’s gevonden als ook in de tomaten die aangrenzend aan de paprika’s stonden. Dit is de uitkomst van het onderzoek door de NVWA naar de omvang van de besmetting.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de bron van de besmetting. Hoogstwaarschijnlijk is de bron vegetatief vermeerderd uitgangsmateriaal van paprika, dat afkomstig is uit Israël. De NVWA gaat er vanuit dat de bron en de omvang van de besmette partijen bij de bedrijven hiermee in beeld zijn.

Maatregelen

Inmiddels zijn alle besmette partijen geruimd, waarbij de laatste ruimingen in de laatste week van mei hebben plaats gevonden. De maatregelen van de NVWA zijn gericht op het volledig uitroeien van PSTVd in paprika en tomaat in Nederland. Het eliminatiescenario dat bij een besmetting moet worden uitgevoerd, eindigt (vrijgave bedrijf) wanneer het gehele gewas van tomaat en/of paprika en eventueel andere aan te wijzen planten zijn verwijderd en nadat de kas(sen) gereinigd en ontsmet is/zijn. Indien er voor wordt gekozen het gewas pas te verwijderen bij de gebruikelijke teeltwisseling vindt vrijgave plaats tijdens/na de teeltwisseling. De NVWA ziet hierop toe.

Meer informatie: