Raken we onze habitatrichtlijnvlinders allemaal kwijt?

Van de zes soorten Europees beschermde dagvlinders die in Nederland thuishoren, zijn we er al drie kwijtgeraakt: de moerasparelmoervlinder, het tijmblauwtje en het zilverstreephooibeestje. De andere drie, pimpernelblauwtje, donker pimpernelblauwtje en grote vuurvlinder, staan onder grote druk. Halen zij 2030?

>> lees verder

foto credits: By Dr. KillerOwn work, CC BY-SA 3.0, Link