Rapport Natuur & Milieu: 55% bestrijdingsmiddelen giftig

Meer dan de helft van alle bestrijdingsmiddelen in Nederland is zeer giftig voor mens, (drink) water, bijen/insecten en bodem. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Risicolijst bestrijdingsmiddelen van Natuur & Milieu, uitgevoerd door CLM.

>> Lees verder