Rasters voor beschermen weidevogels is effectief maar vraagt veel arbeid

Rasters om vossen te weren uit weidevogelgebieden lijken te werken. Aan het begin van het voorjaar werd in ten minste vier weidevogelreservaten in Fryslân een raster met stroomdraad geplaatst om de op broedsels beluste vossen te keren.

>> Lees verder