Reactie op vergadering commissie Ruimte van de Provinciale Staten dd. 9 maart 2018

Jaap van der Hiele heeft als voorzitter van de regio Zeeland, een reactie geschreven op de vergadering van de commissie Ruimte van de Provinciale Staten dd. 9 maart 2018.

[pdf-embedder url=”https://www.knvvn.nl/wp/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-11-GS-PS-brief.pdf” title=”2018-03-11 GS – PS brief”]