Regeling voor meer landschapselementen in Brabant

Samen met gemeenten en waterschappen heeft de provincie Noord-Brabant een regeling om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Grondeigenaren kunnen een vergoeding krijgen voor aanleg en beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. De nieuwe Brabantse gedeputeerde van Landbouw, Voedsel en Natuur, Elies Lemkes-Straver, ging kijken naar praktijkvoorbeelden.

>> lees verder