Reiger op de BBQ

Iets na de middag werd het Politieteam Overbosch door de meldkamer naar het Haagse Bos gestuurd. Meerdere wandelaars hadden de politie gebeld over een open vuurtje in het bos. Dat is natuurlijk niet toegestaan en ondanks de sneeuw is er een behoorlijk risico dat zoiets uit de hand loopt.

In het bos troffen wij een uit Rusland afkomstige dakloze man aan bij een klein vuurtje. Bij het vuur vonden we tot onze verbazing de resten van wat een blauwe reiger bleek te zijn. De man had de reiger geslacht, bereid en opgegeten…
Hij vertelde dat hij de vogel dood had gevonden in het bos.

De Wet Natuurbescherming stelt het bezit van beschermde diersoorten zoals de blauwe reiger strafbaar. Omdat wij niet vast konden stellen of de man de reiger dood heeft gevonden of hem zelf heeft gedood wordt hij hiervoor niet vervolgd.

De man is wel aangehouden, voor het stoken van het vuur en voor het overtreden van de Wet ID. Hij is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

bron: FB-pagina Politie Overbosch