Rem op aantalstoename grote herbivoren in de Oostvaardersplassen door ganzen

Onderzoek naar de populatiedynamiek van grote herbivoren in de Oostvaarderplassen heeft uitgewezen dat de populaties grote herbivoren daar hun maximum hebben bereikt. Bij de edelherten en de paarden zijn geboorte en sterfte de laatste jaren in balans. De populatie runderen neemt echter geleidelijk af als gevolg van concurrentie met andere herbivoren en ganzen. Hierdoor heeft de vegetatie zich getransformeerd van een divers mozaïek naar grasland. Zo blijkt uit een promotie-onderzoek van Perry Cornelissen.

>> Lees verder