Resultaten onderzoek Brucella bij wilde zwijnen

Sinds 2010 zijn serummonsters van wilde zwijnen in Limburg onderzocht op antistoffen tegen Brucella. Een kleine 7% van alle geteste serummonsters bleek positief te zijn. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat deze zwijnen daadwerkelijk besmet zijn met de Brucella-bacterie. Er kan sprake zijn van een zogenoemde kruisreactie waarbij antilichamen reageren op bacteriën die sterke verwantschap hebben met de Brucella-bacterie.

>> Lees verder