Revolutionaire circulaire houtbescherming

Xyhlo biofinish is een nieuwe, wereldwijd unieke en 100% milieuvriendelijke methode voor het verduurzamen van hout voor met name buitentoepassingen. Het is volledig gebaseerd op natuurlijke grondstoffen en een milieuvriendelijk procedé. Xyhlo biofinish beschermt hout niet alleen voor vele jaren, maar heeft ook de unieke eigenschap om beschadigingen zelf te herstellen zonder dat extra behandelingen nodig zijn.

Met Xyhlo biofinish wordt er een levende biologische beschermlaag op het hout gecreëerd door het hout eerst te behandelen met natuurlijke olie (lijnolie) en daarna een biologische coating aan te brengen op basis van een onschadelijke en vrij in de natuur voorkomende schimmel. Hierdoor worden inheemse, minder duurzame houtsoorten langdurig beschermd, zonder dat milieubelastende technologieën of stoffen voor nodig zijn. Zelfs als na een flink aantal jaren onderhoud van de biologische beschermlaag nodig is, kan dit buitengewoon eenvoudig, nabehandelen met natuurlijke olie volstaat.

Geen afvalvraagstuk

Xyhlo Biofinish gaat zeer lang mee. Na het verstrijken van de technische levensduur van het hout met de biofinish, kan deze samen met het hout volledig worden teruggebracht in de natuurlijke biologische kringloop. Er wordt geen extra CO2 toegevoegd aan de atmosfeer. Ook niet bij gebruik van het hout t.b.v. energieopwekking. De biofinish is volledig circulair en zorgt voor minder grondstoffenverbruik en geen afval. Het totale kostenniveau van hout met de nieuwe biofinish is niet hoger dan hout behandeld met milieubelastende technologieën of stoffen.

Frans van Rooijen, samen met Michael Sailer, een van de bedenkers van Xyhlo biofinish: “wij geloven dat iedere bijdrage van een circulaire oplossing in de bouw, een belangrijke stap is richting het creëren van een volledig circulaire wereld. Met haar biofinish draagt Xyhlo hieraan bij door specifiek voor hout in buitentoepassingen de duurzaamheid te vergroten met natuurlijke en milieuvriendelijke materialen.” Frans van Rooijen spreekt verder de hoop uit dat deze unieke innovatie de wereld verandert, zelfs al is het maar een beetje. “Er is nu geen vergif meer nodig om hout te beschermen. Deze innovatie heeft het in zich om van de wereld een betere en gezondere plek te maken.”

Het eerste project met Xyhlo biofinish is onlangs opgeleverd, het nieuwe Zorgcentrum Da Costa in Putten.

website: www.xyhlo.com