Samenwerking en maatwerk sleutel tot verlagen aantal aanrijdingen reeën

Een goede samenwerking en kiezen voor maatwerk per gebied is de sleutel tot het verminderen van het aantal aanrijdingen met reeën in ons land. Dit is te concluderen uit de ‘Leidraad verminderen aanrijdingen reeën’ die is opgesteld door een samenwerkingsverband van de Dierenbescherming, LandschappenNL, Vereniging Het Reewild, Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging.

>> Lees verder