Samenwerking in agrarisch natuurbeheer: niet alleen in Nederland

Het Nederlandse stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer met collectieven van boeren staat in Europa zeer in de belangstelling vanwege de vergaande samenwerking tussen boeren. Toch hebben ook andere lidstaten oplossingen om inspanningen van individuele boeren ruimtelijk beter te coördineren en samenwerking tussen boeren te stimuleren.

>> Lees verder