Slibstort in Bomhofsplas bij Zwolle is van de baan

De Bomhofsplas tussen Zwolle en Hasselt wordt niet verondiept met slib. De eigenaar van de zandwinningsplas wil samen met omwonenden kijken naar andere mogelijkheden voor de plas. De buurt maakte zich al een paar jaar zorgen om de plannen en vreesde voor vervuilde grond die de natuur in het gebied zou aantasten.

>> lees verder