Spectaculair broedsucces van grutto’s na proef met doden steenmarters in Groningen

De grutto’s in natuurgebied Paddepoel bij de stad Groningen hebben vorig jaar veel meer kuikens kunnen grootbrengen dan in 2020. Het aantal broedparen met jongen steeg van 20 procent naar 91 procent. Ook in de natuurgebieden Koningslaagte en Winsumermeeden was het broedsucces hoger. In de drie gebieden zijn vorig jaar steenmarters gevangen en gedood en dat lijkt effect te hebben gehad.

>> lees verder