SPRING naar een Europees meetnet voor bestuivers

Onder de projectnaam SPRING: Strengthening Pollinator Recovery through Indicators and monitoring, werkt een grote groep Europese onderzoeksinstituten samen aan een ambitieus meetnet voor bestuivers. Het doel is om de insectenpopulaties op grote schaal systematisch in kaart brengen om zo de wetenschappelijke onderbouwing te leveren die nodig is om bestuivers in Europa effectief te beschermen.

>> lees verder