Stappen naar Nederlandse groennorm

Om de vergroening van steden te versnellen is een groennorm nuttig. Staatsbosbeheer overhandigde een rapport aan demissionair ministers De Jonge en Van der Wal waarin een mogelijke norm wordt verkend. Een groennorm bepaald hoeveel groen er moet zijn in een stad en aan welke eisen dat moet voldoen.

>> lees verder