Stop het criminaliseren van politiepersoneel

De petitie houdt een verzoek aan de Tweede Kamer in om het Wetboek van Strafrecht aan te passen. Er moet naar onze mening in het wetboek een artikel (of meerdere artikelen) opgenomen worden waarin een betere bescherming wordt geregeld voor de politieagent die geweld heeft moeten gebruiken. Een politieagent die geweld gebruikt is namelijk NIET gelijk aan een crimineel die geweld gebruikt. Momenteel maakt het Wetboek van Strafrecht hier vrijwel geen onderscheid in.

De petitie heeft ook als doel een maatschappelijke discussie op gang te brengen over de rol van de politie in de samenleving en om een steuntje in de rug te leveren aan de lopende discussie over de Stelselherziening GDPA. (Geweldsaanwending door politieambtenaren)

De minister is inmiddels met voorstellen gekomen in het kader van de Stelselherziening GDPA. Het zou goed zijn wanneer er vanaf de werkvloer een signaal afgegeven wordt dat het ECHT anders moet bij de afhandeling van geweldszaken door politieambtenaren.

Als je het eens bent met de inhoud van de petitie, verzoek ik je deze mail zoveel als mogelijk ook te verspreiden onder je contacten, zowel privé als werk.

>> Onderteken de petitie