Structureel geld voor beheer Limburgse natuur

Het tekort bij het natuurbeheer en de aanleg van nieuwe natuur wordt structureel opgelost. Het wordt een vast onderdeel van de provinciale begroting. Het gaat om een gat van bijna 3,9 miljoen euro volgend jaar oplopend tot bijna 9,9 miljoen in 2030.

>> lees verder