Totaalverbod op het gebruik van lokmiddelen bij landelijke vrijstelling

Bij de invoering van de Wet Natuurbescherming op 1 januari 2017 is een passage opgenomen waarin het gebruik van lokgeluiden en lokvogels bij de bejaging van soorten op de landelijke vrijstellingslijst niet langer is toegestaan.

>> Lees verder